Registrace žadatele

1. Přístupové údaje

Váš e-mail slouží jako přihlašovací údaj a zároveň Vám na něj budou chodit notifikace ze systému.

2. Vyberte typ účtu žadatele

Právnická osoba

Fyzická osoba

Stačí vyplnit pouze IČO nebo rodné číslo.

Sídlo / adresa trvalého pobytu

Kontaktní adresa

Bankovní spojení

Informace o bankovním účtu nelze uvádět v mezinárodním formátu. Účet musí být vedený u tuzemského ústavu.

Ostatní kontaktní údaje

http://

Doplňující informace